Kaavaluonnos nähtävillä, Kausalan asemakaavan Haravakylän itäosan muutos ja laajennus

30.01.2018 11:47

Kategoria: Kuulutukset

Iitin Kunnantalon yhteispalvelupiste Monitorissa, os. Rautatienkatu 20, Kausala ja Iitin kunnan kotisivuilla www.iitti.fi/vireilla-olevat-kaavahankkeet pidetään yleisesti nähtävillä 5.2. - 6.3.2018 seuraava kaavaluonnos:

Kausalan asemakaavan Haravakylän itäosan muutos ja laajennus

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä luonnoksesta tekniselle lautakunnalle osoitettuna nähtävänäoloaikana. Mielipiteet pyydetään esittämään kirjallisesti os. Iitin kunta, PL 32, 47401 Kausala tai sähköpostitse os. kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi.

Tiedusteluihin vastaa tekninen johtaja Harri Hoffren puh. 040 485 4037, sähköposti: harri.hoffren@iitti.fi ja rakennustarkastaja Ville Partio puh. 0400 254 450, sähköposti ville.partio@iitti.fi.

IITIN KUNTA/tekninen lautakunta

Internet, kunnan kotisivut 30.1. - 6.3.2018
Iitinseutu, kunnan palsta 1.2.2018
Kirjeitse kaava-alueen maanomistajille 30.1.2018, mukana kaavakartta määräyksineen