Johtosäännöt

Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä kunnan hallinnon perusteista. Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeisin ohjausväline. Hallintosäännön sisällön vähimmäisvaatimukset on määritelty kuntalain (410/2015) 90 §:ssä. Iitin kunnan nykyinen hallintosääntö on hyväksytty kunnanvaltuustossa 30.5.2017 ja se on tullut voimaan 1.6.2017.

Iitin kunnan hallintosääntö

Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan myös muilla säännöillä ja ohjeilla. Näitä asiakirjoja voi tiedustella kunnan kirjaamosta. Osaa säännöistä ajantasaistetaan parhaillaan ja keskeisimmät niistä julkaistaan sen jälkeen tällä sivulla.