Itä-Suomen hallinto-oikeuden välipäätös 28.9.2018 täytäntöönpanon kieltämiseksi kunnallisvalitusasiassa

01.10.2018 09:51

Kategoria: Kuulutukset

ILMOITUS VÄLIPÄÄTÖKSESTÄ

Kuulutus 101/1.10.2018                                                      

1.10.2018

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut välipäätöksen, antopäivä 28.9.2018, päätösnumero 18/0244/4, diaarinumero 01519/18/2299 vaatimukseen täytäntöönpanon kieltämiseksi kunnallisvalitusta koskevassa asiassa.

Päätös, josta valitetaan:   
Iitin kunnanvaltuusto 26.6.2018 § 28

Iitin kunnanvaltuusto on päätöksellään 26.6.2018 § 28 hyväksynyt ostotarjouksen ja Kymentaan koulukiinteistöjen myymisen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:
Hallinto-oikeus hylkää täytäntöönpanon kieltoa koskevan hakemuksen.

Hallinto-oikeus antaa päätöksen valituksen osalta myöhemmin.

Muutoksenhaku:
Muutosta tähän Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on tämän ilmoituksen liitteenä. Tämä ilmoitus päätöksestä on julkaistu yleisessä tietoverkossa 1.10.2018 (KuntaL 410/2015 142 §).

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös, antopäivä 28.9.2018, päätösnumero 18/0244/4, diaarinumero 01519/18/2299, ja päätöksen liitteenä oleva valitusosoitus ovat nähtävillä Iitin kunnantalolla palvelupiste Monitorissa, osoitteessa Rautatienkatu 20, 47400 KAUSALA, 5.11.2018 saakka.

IITIN KUNNANHALLITUS