Itä-Suomen hallinto-oikeuden välipäätös 1.2.2018. Kunnallisvaltusta koskevassa asiassa

02.02.2018 09:24

Kategoria: Kuulutukset

ILMOITUS VÄLIPÄÄTÖKSESTÄ                                     

Kuulutus 14/2.2.2018

2.2.2018

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen, antopäivä 1.2.2018, päätösnumero 18/0039/4, diaarinumero 03240/17/2206 vaatimukseen täytäntöönpanon kieltämiseksi kunnallisvalitusta koskevassa asiassa.

Päätös, josta valitetaan   
Viranomainen ja päätöksen päivämäärä
Iitin kunnanhallitus 20.11.2017 § 262

Iitin kunnanhallitus on päätöksellään 16.10.2017 § 233 valinnut henkilön sivistystoimenjohtajan virkaan.

Valittaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen, jonka Iitin kunnanhallitus on päätöksellään 20.11.2017 § 262 hylännyt.

Hallinto-oikeuden ratkaisu
Hallinto-oikeus ei tutki vaatimuksia toimenpide- ja virantoimituskiellosta siltä osin kuin niillä on tarkoitettu muutakin kuin valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä.

Hallinto-oikeus hylkää täytäntöönpanon kieltoa koskevan vaatimuksen.

Hallinto-oikeus antaa päätöksen valituksen osalta myöhemmin.

Muutoksenhaku
Muutosta tähän Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on tämän ilmoituksen liitteenä. Tämä ilmoitus päätöksestä on julkaistu yleisessä tietoverkossa 2.2.2018 (KuntaL 410/2015 142 §).

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös, antopäivä 1.2.2018, päätösnumero 18/0039/4, diaarinumero 03240/17/2206, ja päätöksen liitteenä oleva valitusosoitus ovat nähtävillä Iitin kunnantalolla palvelupiste Monitorissa, osoitteessa Rautatienkatu 20, 47400 KAUSALA, 5.3.2018 saakka.

IITIN KUNNANHALLITUS