Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 5.2.2018. Kunnallisvaltusta koskevassa asiassa

07.02.2018 10:45

Kategoria: Kuulutukset

ILMOITUS PÄÄTÖKSESTÄ

Kuulutus 17/7.2.2018                                           

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen, antopäivä 5.2.2018, päätösnumero 18/0033/3, diaarinumero 00792/16/4199 kunnallisasiaa koskevasta valituksesta.

Päätös, josta valitetaan   
Viranomainen ja päätöksen päivämäärä
Iitin kunnanhallitus 15.2.2016 § 28

Valittaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen rakennuslautakunnan 4.11.2015 myöntämästä rakennusluvasta peritystä rakennuslupamaksusta.

Iitin kunnan Rakennuslautakunta on päätöksellään 2.12.2015 § 94 hylännyt vaatimuksen

Iitin kunnanhallitus on 14.12.2015 § 292 päättänyt ottaa asian käsiteltäväkseen.

Iitin kunnanhallitus on päätöksellään 18.1.2016 § 12 pysyttänyt rakennuslautakunnan päätöksen.

Valittaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen, jonka Iitin kunnanhallitus on päätöksellään 15.2.2016 § 28 hylännyt.

Hallinto-oikeuden ratkaisu
Hallinto-oikeus hylkää valittajan esittämän esteellisyyttä koskevan väitteen.

Hallinto-oikeus kumoaa Iitin kunnanhallituksen päätöksen 15.2.2016 § 28 ja palauttaa asian kunnanhallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeus, valittajan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen enemmälti hyläten, velvoittaa kunnan korvaamaan valittajan kohtuulliseksi arvioidut oikeudenkäyntikulut 300 euroa.

Muutoksenhaku
Muutosta tähän Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on tämän ilmoituksen liitteenä. Tämä ilmoitus päätöksestä on julkaistu yleisessä tietoverkossa 17.1.2018 (KuntaL 410/2015 142 §).

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös, antopäivä 15.2.2018, päätösnumero 18/0033/3, diaarinumero 00492/16/4199, ja päätöksen liitteenä oleva valitusosoitus ovat nähtävillä Iitin kunnantalolla palvelupiste Monitorissa, osoitteessa Rautatienkatu 20, 47400 KAUSALA, 8.3.2018 saakka.

IITIN KUNNANHALLITUS