Iitin rakennusjärjestyksen uusiminen vireillä, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

11.05.2018 13:29

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus nro 48/11.5.2018

141/00.01.01/2017

Iitin rakennusjärjestyksen uusiminen vireillä, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Iitin rakennusjärjestyksen uusiminen on tullut vireille.

Rakennuslautakunta on 9.5.2018 päättänyt kuuluttaa vireilletulosta ja asettaa 3.5.2018 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään yleisesti nähtävillä 21.5. - 20.6.2018 Iitin Kunnantalon yhteispalvelupiste Monitorissa Monitorin aukioloaikoina, os. Rautatienkatu 20, Kausala ja Iitin kunnan verkkosivuilla www.iitti.fi/rakennusjarjestys. Ko. sivulla suunnitelma on nähtävillä myös koko prosessin ajan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on selostettu mm. rakennusjärjestyksen uusimisen tavoitteet, aikataulu ja selvitettävät vaikutukset.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä rakennuslautakunnalle osoitettuna nähtävänäoloaikana osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä ja uusimistyön tavoitteista. Mielipiteet pyydetään esittämään kirjallisesti os. Iitin kunta, PL 32, 47401 Kausala tai sähköpostitse os. kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi.

Tiedusteluihin vastaa rakennustarkastaja Ville Partio, puh. 0400 254 450, sähköposti: ville.partio@iitti.fi.

IITIN KUNTA/tekninen lautakunta/11.5.2018

Kunnan verkkosivut/kuulutukset 11.5.2018 (laitto) - 21.6.2018 (poisto)
Kunnan verkkosivut/rakennusjarjestys 11.5.2018 - prosessin ajan
Iitinseutu, kunnan palsta 17.5.2018
Sähköpostitse osallisille viranomaisille 11.5.2018 mahdollisisia mielipiteitä/lausuntoja varten,
mukana OAS