Hulevesitulvariskien alustava arviointi vireille

05.04.2018 12:34

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus nro 35/5.4.2018

208/10.03.01.03/2018

Hulevesitulvariskien alustava arviointi vireille

Iitin kunnan alueen hulevesitulvariskien alustava arviointi on tullut vireille teknisen lautakunnan päätöksellä 3.4.2018 § 35.

Asian käsittelyvaiheet kootaan kunnan verkkosivuille www.iitti.fi/hulevedet.

Teknisen lautakunnan päättämän aikataulun mukaan alustava arviointi -ehdotus tuodaan alkusyksystä 2018 tekniseen lautakuntaan, joka päättää ehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville, jolloin kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus esittää mielipiteensä asiasta.
Lähtökohtaisesti alustava arviointi suoritetaan v. 2012 hyväksytyn alustavan
arvioinnin pohjalta tarkastamalla sen ajantasaisuus ja tarvittaessa
päivittämällä se tarpeellisilta osin. Päivitystarpeen arvioinnissa
tarkastellaan seuraavia asioita:
– Onko saatavilla uutta tietopohjaa riskien arviointiin (esim. alustava
hulevesitulvakartta)
– Onko tapahtunut vahingollisia seurauksia aiheuttaneita hulevesitulvia
vuoden 2010 jälkeen
– Onko maankäytössä tapahtunut tai odotettavissa oleellisia muutoksia
– Onko ilmastonmuutoksen vaikutusarvioissa tapahtunut oleellisia
muutoksia
– Onko toteutettu hulevesitulvariskien hallinnan toimenpiteitä.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Harri Hoffren puh. 040 485 4037, harri.hoffren@iitti.fi.

IITIN KUNTA/Tekninen lautakunta 5.4.2018

Kunnan verkkosivut/kuulutukset 5.4.2018 - 31.5.2018
Kunnan verkkosivut/hulevedet 5.4.2018 - asian käsittelyn ajan (selostuksena)