Auraustarjouspyyntö

03.09.2018 11:39

Kategoria: Tarjouspyynnöt

Auraustarjouspyyntö "Iitin kunnan asemakaava-alueiden katujen ja kevyen liikenteen väylien sekä kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapidosta 1.11.2018 - 30.6.2021 + optio vuosi" julkaistaan tässä, kun se on julkaistu Hilma-palvelussa www.hankintailmoitukset.fi.

Ilmoitus nro 2018-018856 on julkaistu HILMAssa 11.9.2018 klo 10.34 osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-018856 (tieto lisätty tänne 11.9.2018 klo 10:42)

Mahdolliset lisätiedot:

Tarjouspyyntöön liittyvät mahdolliset kysymykset tulee esittää sähköpostitse kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi merkinnällä ”Auraustarjous lisätietopyyntö” viimeistään 18.9.2018 klo 12.00. Annettavat lisätiedot julkaistaan osoitteessa www.iitti.fi/auraustarjouspyynto viimeistään 20.9.2018 klo 12.00. Tarjouksen jättäjän tulee tarkastaa, onko lisätietoja annettu ja mikäli niitä on annettu, ottaa ne tarjouksessaan huomioon.

Mahdolliset lisätiedot:

Lisätieto 1 (julkaistu 14.9.2018 klo 11:20)

Kysymys:

Mitä tarkoitetaan tarjouspyynnön lauseella: Auraukset tulee suorittaa vahvistetun aurausjärjestyksen mukaan siten, että ne on pääosiltaan hoidettu ennen klo 6.00?

Vastaus:

Sitä, että urakoitsijan on pystyttävä aloittamaan auraustyöt tarvittaessa jo iltayöstä, mikäli kriteerit tai lumisateen laatu ja päättyminen sitä edellyttävät. Tavoitteena taata sujuva aamuliikenne. Aurauslähdön käynnistyessä esimerkiksi kello 4 ei alueita oleteta auratun kello kuuteen mennessä, vaan silloin työn alkuvaiheessa keskitytään kevyenliikenteenväylien ja pääkatujen auraamiseen.

Lisätieto 2 (julkaistu 14.9.2018 klo 11:20)

Kysymys:

Onko kunnan varikolla mahdollista säilyttää aurauskalustoa/onko sähkön mahdollisuus koneen lämmitykseen?

Vastaus:

Kunnan varikolla on mahdollista säilyttää osaa kalustosta. Sähkön saanti on mahdollista vain ajoittain, erikseen niin sovittaessa. Varikon pihan liikenteen ja sujuvan toiminnan vuoksi koneita ei voi pitää jatkuvasti kytkettynä pistorasioihin.

IITIN KUNTA/Tekninen lautakunta