Asumisneuvonta-avustukset v. 2018 haettavana

30.11.2017 14:09

Kategoria: Kuulutukset

Asumisneuvonta-avustukset ovat haettavana Iitin kunnan alueella.

Vuonna 2018 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää yhteensä 900 000 euroa asumisneuvontatoimintaan. Avustuksen määrä on enintään 35 % kustannuksista.

Avustuksia voidaan myöntää asumisneuvonta­toimintaan, joka tukee pitkäaikaisasunnottomien, maahanmuuttajien, mielenterveyskuntoutujien, syrjäytymisuhan alaisten nuorten, perheiden ja ikääntyneiden asumista. Asumisneuvonnan tukemisen tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta kunnissa pysyväksi.

Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa. Järjestöjen hakemuksiin on liitettävä lisäksi sijaintikunnan lausunto hankkeesta. Järjestöjen hakemuksiin tarvittavasta kunnan lausunnosta on esitettävä lausuntopyyntö 3.1.2018 klo 15.00 mennessä Iitin kunnalle osoitteella kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi tai Iitin kunta, PL 32 (Rautatienkatu 20), 47401 Kausala.

ARA edellyttää, että asumisneuvontaa toteuttava avustuksen saaja osallistuu kerran vuodessa valtakunnalliseen asumisneuvontafoorumiin sekä foorumin järjestämiin asumisneuvontatyötä kehittäviin koulutuksiin.

Vuoden 2018 avustusten hakuaika alkaa 1.12.2017 ja päättyy 15.1.2018 klo 16.15. 

Avustusta haetaan lomakkeella ARA 56. Avustushakemuksessa on esitettävä hankkeen kokonaissuunnitelma, josta ilmenevät hankkeen tavoite, toteuttamistapa, kustannukset sekä suunnitelma toimintatavan juurruttamisesta. Jatkohakemuksiin liitetään myös ARAn asumisneuvonnan raportointityökalun tilastointi aikaisemman toiminnan osalta. Tilasto tulee lähettää sähköisesti excell-muodossa.

Lisäksi edellytetään, että asumisneuvojalla tulee olla riittävä sosiaalialan osaaminen ja hankkeen ohjausryhmässä tulee olla sosiaalitoimen edustus.

Hakemukseen on liitettävä hankkeeseen osallistuvien yhteisöjen päätökset hankkeen ja sen käynnistämisen hyväksymisestä sekä rahoitukseen osallistumisesta.

Hakemukset lähetään ARA:n kirjaamoon kirjaamo.ara@ara.fi tai osoitteella: 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), PL 30, 15141 Lahti

Lisätietoja ARA:n verkkosivuilla http://www.ara.fi/asumisneuvonta-avustus ja hanna.dhalmann@ara.fi, puh. 029 525 0851.

IITIN KUNTA/Rakennuslautakunta/30.11.2017