Suomeksi på Svenska in EnglishUrheilijoiden ja nuoren kulttuuritoimijan palkitsemiset

Urheilijoiden palkitseminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta palkitsee hakemuksesta vuonna 2014 virallisissa SM-kilpailuissa tai sitä korkeamman tason kilpailuissa menestyneet urheilijat palkitsemissäännön mukaisesti. Palkitseminen kohdistuu palkitsemisvuoden alussa 1.1. Iitin kunnassa henkikirjoilla olevaan urheilijaan tai paikkakunnalle rekisteröityyn joukkueeseen tai yhdistykseen. Urheiluseurojen tulee toimittaa hakemukset vapaa-aikatoimistoon, vapaa-aikasihteerille (Veteraanitie 2, 47400 Kausala) viimeistään 8.1.2015. Hakemuksesta tulee ilmetä:

1.urheilijan tai joukkueen jäsenten nimi/nimet ja osoite,

2.seura

3.laji, sarja ja tulos/sijoitus ja osallistujamäärä

 

Nuoren kulttuuritoimijan palkitseminen harrastustoiminnasta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta palkitsee hakemuksesta vuonna 2014 ansioituneen alle 20-vuotiaan iittiläisen henkilön tai ryhmän. Palkittavan henkilön tai ryhmän tulee edistää toiminnallaan iittiläisten nuorten hyvinvointia, tuoda Iittiä kotikuntanaan esille tai tehdä merkittävän kertaluontoisen suorituksen tai toistuvan suorituksen. Palkinnolla kannustetaan ensisijaisesti nuorta tai ryhmää, joka harrastaa esimerkiksi lajia, jossa ei perinteisesti kilpailla tai nuorta tai ryhmää, joka nousee esiin. Hakemukset tulee toimittaa vapaa-aikatoimistoon, nuoriso-ohjaajalle (Veteraanitie 2, 47400 Kausala) viimeistään 8.1.2015.

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta